Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I Postanowienia Ogólne

1. Regulamin świadczenia usług w zakresie sprzedaży oraz tworzenia oprogramowania na rynku finansowym prowadzonych przez:
FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą
ul. Cieszyńska 132, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Osoba kupująca lub rejestrująca się w Sklepie Internetowym oświadcza, że zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

II Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest FX ROBOT TECHNOLOGY LTD.
2. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie Internetowym, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.
3. Dane, które zostają podane przez Użytkownika podczas składania przez niego zamówienia zna tylko Administrator FX ROBOT TECHNOLOGY LTD. i gwarantuje, że nie zostaną nikomu ujawnione. Użytkownik również powinien zachowywać ostrożność przy udostępnianiu danych osobom trzecim.

4. Dane klienta nie są gromadzone w bazie danych. Po realizacji zamówienia są kasowane.

5. Przetwarzanie danych odbywa się w celu wysłana zamówienia. Do danych ma dostęp tylko administrator. Po wysłaniu zamówienia dane są kasowane.

 

III Definicje

-Sklep Internetowy – sklep dostępny jest pod adresem www..fx-robot24.com
Prowadzony jest przez firmę FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o.
-Strona firmy Fx Robot Technology – www.fx-robot24.com
-Klient – Osoba, która kupiła produkt w sklepie internetowym.
-Partner – osoba, która zarejestrowała się w Programie Partnerskim, uruchomiła rachunek inwestycyjny u wybranego Brokera i zasiliła rachunek inwestycyjny kwotą minimum 300$.
-Login- unikatowy numer klienta, który dostaje przy rejestracji lub adres e-mail klienta.
-Produkt – robot stworzony i testowany przez firmę FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o.
– Broker – Instytucja pośrednicząca w obrocie kontraktami terminowymi między rynkiem a klientem.

IV Zasady Korzystania z Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym:
-Można zarejestrować się w Sklepie Internetowym podczas zamawiania produktu.
2. Logowanie do Sklepu Internetowego
-Logowanie do Sklepu Internetowego FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o. odbywa się poprzez wpisanie w panelu logowania adresu e-mail oraz hasła klienta podanego w czasie rejestracji do Sklepu.
3. Hasło klienta można zmienić w każdej chwili, po zalogowaniu się na swoim koncie.
4. Klient, który posiada konto w Sklepie Internetowym ma prawo do:
-Korzystania z wszystkich funkcji sklepu.
-Składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym.
-Korzystania z promocji okresowych oraz rabatów przyznanym Klientom FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o.
-Zgłoszenia swojego udziału w konkursach organizowanych przez FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o.
5. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Sklepu Internetowego stworzonych przez FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o. administrator ma prawo do zablokowania konta użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o. , pamiętając, że hasło stanowi poufną informacje dla wyłącznej wiadomości klienta. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnego za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem danego konta.

V Informacje o Produktach

1. Ceny produktów dostępnych w asortymencie:
-Nie zawierają podatku VAT (Produkty są zwolnione z Vat)
-Podawane są w dolarach.
-Nie zawierają kosztów instalacji robota.
-Klient kupujący robota ma prawo do jego aktualizacji przez 12 miesięcy od daty zakupu.
-Klient jest zobowiązany do sprawdzania informacji o aktualizacji zakupionego robota.
-Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu się.
-Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów oraz w usługach dodatkowych.
-Całkowity koszt zakupu w Sklepie Internetowym podawany jest automatycznie przed dokonaniem płatności za zamówienie.

VI Warunki Realizacji Zamówień

1. Zlecenie realizowane jest po zakończeniu zakupu i dokonaniu płatności.
2. Rachunek zostaje wystawiony Klientowi po dokonaniu wpłaty.

VII Płatności

1. Płatności dokonywane są po zakończeniu zakupu w Sklepie Internetowym.
2. Płatności można dokonywać poprzez:
-Przelew z rachunku bankowego.
-Płatności PayPal.
3. Płatności dokonujemy na numer rachunku bankowego …
4. Rachunek zostaje wystawiony po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o.
5. Klient może płacić za zakupy w Sklepie w Złotówkach, wówczas cena w dolarach jest mnożona razy trzy, niezależnie od kursu międzybankowego.

VII Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe jest zmianą wartości bądź zobowiązań wynikających z zmian kursów walut. Jest również jednym z wielu różnych czynników, rodzajów zagrożenia na jakie narażone jest przedsiębiorstwo.
Na ryzyko walutowe mają wpływ wydarzenia gospodarcze, ekonomiczne czy nawet losowe, które spotykają nas każdego dnia.
Aby zminimalizować ryzyko walutowe warto jest być zorientowanym na rynku finansowym, aby móc przewidywać skutki nadchodzących lub trwających wydarzeń.
Prognozy i analizy często pozwalają nam zmniejszyć negatywne wahania oraz ryzyko, które ponosimy na rynku finansowym.

———————————————————————————

Ryzyko INWESTYCJI
Przedstawione dane w sklepie www.fx-robot24.com , strategie inwestycyjne, zwroty z inwestycji odnoszą się do przeszłości. Nie gwarantujemy dokładnie takiej samej stopy zwrotu. Może być wyższa lub niższa w zależności od Inwestora i czynników rynkowych.

——————————————————————————–

VIII Prawa autorskie

Wszelkie materiały znajdujące się na stronie www.fx-robot24.com są prawnie zastrzeżone. Po dokonaniu zakupu, mogą być używane tylko przez jedną osobę. Nie mogą być powielane, reprodukowane.

IX Gwarancja

FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o. gwarantuje a zarazem oświadcza iż, wszystkie dane statystyczne jak i statystyki on-line  przedstawiane poprzez serwis MyFxBook.com są zgodne z prawdą.

Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za zakupionego robota jeśli w okresie 90 dni od dnia uruchomienia robota przyniesie stratę. Zwrot tyczy się robotów które są w 100% automatami i nie wymagają interwencji człowieka. Reklamacja jest rozpatrywana na podstawie przesłanej historii rachunku z 90 dni. Wszelkie działania człowieka w transakcjach robota(zamykanie, przestawianie SL, TP, brak transakcji danego dnia, itp) skutkują utratą gwarancji.

X Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Klient jak i Sklep Internetowy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie prośby usunięcia konta do Sklepu Internetowego.
3. Rozwiązanie umowy nastąpi również w przypadku, gdy Klient działa na szkodę FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o., bądź narusza jego dobre imię.
4. Klientowi nie wolno wykorzystywać danych spółki, logo, statystyk do własnych celów oraz zdradzać poufnych informacji konkurencji.

XI Postanowienia końcowe

1. FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Firma FX ROBOT TECHNOLOGY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie ujawniania strategii oraz parametrów używanych do stworzenia automatów finansowych.
4.Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2014 roku